ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล เพิ่มเติมครั้งที่ 1

วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2565

รายละเอียด CLICK