ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

วันที่เผยแพร่ 16 ต.ค. 2563

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)