ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดิน เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้จอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 ต.ค. 2563

รายละเอียด CLICK