ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่เผยแพร่ 17 เม.ย. 2563

การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถรับแบบสำรวจได้ที่ประธานชุมชน กรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นเอกสารที่ประธานชุมชนของท่าน

ดาน์โหลดแบบฟอร์ม CLICK