Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โด

Date Nov 15, 2021